Om oss

Vi erbjuder kvalitetstjänster inom vvs- och kakel till främst företag, fastighetsägare och kommuner. Vår drivkraft är att förbättra omvärlden för våra medarbetare och kunder. Det gör vi genom att uppträda som en bra KAMRAT.

En kamrat är någon vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. För oss betyder det kortfattat även att man verkar för hög Kvalitet, tar sitt Ansvar, bryr sig om Miljön, visar Respekt, har Ambitioner och skapar Trygghet. Precis så vill vi att vår omvärld ska uppfatta oss.

Välkommen till vår värld!

Vår drivkraft

Vi drivs av att förbättra omvärlden – speciellt för våra kunder och kollegor. Detta får oss att stiga upp tidigt varje morgon och att vilja göra det lilla extra på jobbet. Drivkraften fungerar även som vår vägvisare i vardagen och påminner oss om vad vi ska satsa på och vad vi ska välja bort. Därför är den viktig för oss.


I vårt arbete för ett bättre samhälle engagerar vi oss i olika föreningar och organisationer som vi ser bidrar till en bättre omvärld. Då vi jobbar i en mansdominerad bransch har vi valt att balansera upp det med att stötta kvinnliga engagemang och organisationer som hjälper utsatta kvinnor.

Värdegrund


Vår värdegrund bottnar i vår drivkraft – att förbättra vår omvärld. Vi anser att för att man ska kunna förbättra sin omvärld måste man uppträda solidariskt och det mest passande ordet vi kunde komma på var ordet KAMRAT. I vår värld är en kamrat någon vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. För oss betyder ordet KAMRAT även:

Kvalitet

Vi tror att kvalitet i bemötanden och i leverans är avgörande för att vi ska få återkommande kunder. Därför arbetar vi aktivt med ständiga förbättringar.

Ambition

Vi har en ambition att hjälpa till att skapa en bättre omvärld där människor tycker att det är kul att gå till jobbet och känna att det de gör har en betydelse. Så får vi nöjda kunder.

Miljö

Vi värnar om naturen och vår egen arbetsmiljö. Det är viktigt för en hållbar utveckling och vår omvärld. Därför ser vi till att främst välja miljövänligt och använda de senaste hjälpmedlen i vårt arbete.

Respekt

Vi visar respekt för varandra och vi förstår att vår arbetsplats ofta är i kundens miljö och har därför förståelse för de regler som råder där.

Ansvar

Vi tar hela vårt uppdrag på allvar och hjälper varandra när det uppkommer hinder.

Trygghet

Vi står för en arbetsplats där både våra arbetskamrater och kunder ska känna sig trygga. Det bygger en starkare relation.

Löftet & visionen

Vårt löfte är att: Vi gör det lite bättre! Det kommer du att märka i enkelheten från första kontakten till slutresultatet. Vi har valt att ha det som löfte för att vi ska uppnå vår vision: Hjärta VVS & Kakeltjänst. Vi vill att du som kund ska känna att vi bryr oss och alltid gör vårt yttersta och inte ger oss förrän du som kund är nöjd. Så nöjd att du gillar oss mer än våra konkurrenter – och gärna rekommenderar oss till dina vänner. Först då är vi nöjda.

Vår organisation

Idag täcker våra kontor upp hela Skåne län men vi planerar att öppna upp på fler större orter i Sverige de närmaste åren. Får vi rätt personer som vill ansluta sig till oss kan vi bygga upp nästa kontor redan i morgon.

Med rätt personer menar vi ledare och medarbetare som vill vara med och förbättra våra kunders omvärld. Ledarskapet ser vi som en avgörande egenskap för att kunna skapa nöjda kunder. Därför har vi plockat bort alla chefstitlar i företaget. Så funkar vi.

Vi är en lärande organisation och jobbar ständigt med omvärldsbevakningar för att alltid vara uppdaterade på det senaste. Och för att vara med och driva utvecklingen i branschen har vi företagsrepresentanter i Sveriges Byggindustriers styrelse.

Våra roller på VVS&Kakel


I vår organisation vill vi skapa en kultur där det är högt i tak och där vi värnar om varandra. Våra titlar finns till för att skapa en tydlighet externt och klargöra vad man kan förvänta sig av personen. Genom att ersätta chefstitlar med ledartitlar blir ledarna hela tiden påminda om sin roll vilket förhoppningsvis skapar rätt inställning. Vi vill ha fantastiska ledare och medarbetare som brinner för sina yrken. Våra ledare ska inspirera och bry sig om sina medarbetare så att de känner sig trygga, brinner för sitt jobb och presterar sitt yttersta. Så skapar vi fler nöjda kunder vilket på sikt leder till en ökad tillväxt.

Ledningen

Företagsledare som leder personalen efter värdegrunden och affärsutvecklingen mot visionen.

Ledarroller

Personer som förutom sin funktion ser till att leda och inspirera sina medarbetare.

Produktionsledare

Personer som har ett övergripande ansvar att leda och utveckla en produktionsverksamhet; ex. byggservice eller byggentreprenad. Jobbar direkt mot nya och befintliga kunder och fördelar nya projekt till projekt- alternativt arbetsledarna. Ansvarar för att leda verksamhetens personal och för att projekten motsvarar krav avseende kvalitet, miljö och ekonomi.

Arbetsledare

Personer som har goda egenskaper att leda arbetet ute på arbetsplatserna och förse yrkesarbetarna med rätt information och material till de olika projekten. Vid mindre projekt ansvarar arbetsledarna även för ekonomi, arbetsmiljö och logistiken.

Biträdande arbetsledare

Personer som intagit en ledarroll från att ha varit en yrkesarbetare. Ny i ledarrollen helt enkelt.

Roller

Personer som ansvarar för ett kompetensområde. Dessa roller finns tillgängliga för ledarnas arbete.

VVS-montör

Kakelsättare

Murare

Kommunikationsansvarig

Ekonomiansvarig

Ekonomiassistent

Ledningssystem

Vi är certifierade i ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö) vilket ger våra kunder och medarbetare en trygghet när de jobbar med oss. Vi dokumenterar alla våra arbetsprocesser så att vi snabbt kan hitta och minimera fel i arbetet. Vi följer rådande miljökrav och -riktlinjer och väljer främst miljövänliga material och arbetssätt. Vi ser även till att våra medarbetare aldrig utsätts för farliga miljöer och jobbar med beprövad teknik för att kunna leva ett sunt liv. Ledningssystemet gör det således möjligt att uppfylla krav och förväntningar från ägare, kunder, personal, myndigheter, leverantörer och andra samarbetspartners.

Vi är en lärande organisation som oförtröttligt reflekterar och ständigt utmanar och förbättrar. På VVS & Kakeltjänst börjar förbättringsarbetet när vi har sett något med egna ögon så att vi förstår situationen ordentligt. Dessutom följer vi upp arbetet varje månad på våra ISO-möten för att hålla arbetet levande och nå ut till alla. Då går alla ledare i företaget systematiskt igenom vårt ledningssystem med sina medarbetare och följer upp att vi uppnår våra målsättningar.


Alla är lika engagerade – oavsett tjänst.

Våra signum